2011

2010 

 

2009

 

2008

2007

 

2006

2005

 

2004

2002

2000

1999

1991

  ILDEFONSO GARCÍA DE LONGORIA RAMOS.                                                 Arquitecto paisaxista.

  Realiza un mestrado ínteruniversitario en Arquitectura da Paisaxe. USC e UDC.

  Ecoinnovación e sostenibilidad na construcción de vivendas. Ecoinnova C.O.A.G.

  Remata os seus estudos. Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.

  Curso de autoemprego. Servicio Municipal de Promoción Económica e Comercio.

  Crea a sua propia empresa de actividades lúdico - culturais. Ni Fu Ni Fa  Animación.

  Colabora contra a exclusión social. Asociación Inclusión.

  É finalista no certame de Videoclips. Nova Factory.

  Curso sobre imaxen e son en alta definición. Nova Factory.

  Premio de mención específica no diseño dun stand. Universidade de Granada.

  Colabora no espectáculo Naumaquias a bordo do Naumon. A Fura Dels Baus.

  Desenrola unha serie de deseños de mobiliario doméstico de usar e tirar.

  Gañador dun concurso de música organizado no C.U.V.I. Gaceta Universitaria.

  Finalista no concurso de radio Hablar en Arte. Círculo de belas artes de Madrid.

  Proxecta e auto - construe a sua propia vivenda mínima de 35 m. c.

  2º premio de escultura Lugonova. Sargadelos.

  Comenza a traballar como inspector de control de calidade ata o 2006. S.G.S.    

 

 

 

 

E-MAIL: ildefonso@coag.es COLEXIADO: 4022.

TELF.: 881928022.                    MÓBIL: 658509248.