PROPOSTA PARA O LAGO ARTIFICIAL DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.
Tras o abandono da mina a ceo aberto dende a que se extraía o lignito que abastecía á central térmica, xerouse unha gran controversia respecto a como selar este enorme oco tan agresivo co medio pola alta acidez que ocasiona. La opción de realizar esta xogada co aporte de auga do río Eume aumentou a controversia, sobre todo debido a que As Fragas do Eume (emblema do bosque atlántico) poderían verse afectadas. Nesta proposta planease unha solución: valorar, rescatar y compatibilizar as distintas realidades xa existentes desde un desenrolo sostible e global.  
ANÁLISE E VALORACIÓN PAISAXÍSTICA DA LAGOA DE BALDAIO.
O maior problema deste rico ecosistema é a incompatibilidade de usos, aun sendo una Zoa Especial de Protección de Aves (ZEPA), permítese unha excesiva carga turística estival con prácticas pouco compatibles co entorno como el kitesurf. Dende o punto de vista paisaxístico destaca esa idea de sistema agro-marítimo tan típico da Galicia costeira e sempre dende unha liña de costa do máis peculiar onde se alternan: acantilados, praias e sistemas dunares de gran riqueza xeolóxica y ecolóxica con piñeiros e cultivos agrícolas tradicionais moi humanizados.