REFORMA DUHNA VIVENDA SUBVENCIONADA.

   

O presente traballo mostra os esforzos dunha parella xove por vivir nun piso digno e económico. Dunha forma práctica mostra como un simple proxecto pode acadar que mellore un espazo doméstico no que a mellor virtude, é acompañar o ritual del vivir día a día. Dende una dobre visión crítica: Se rebate o concepto de deseño como concepto de mercado cando no seu orixe pretende aportar unha estética adecuada os utensilios de uso común. E por outra parte a posibilidade de que a xente nova poda acceder a unha vivenda digna, grazas a subvenciones e a autoconstrución.

 
ESTUDIO DE GRABACIÓN ALEXANDRE BÓVEDA EN CUAC FM 103.4    

Seguindo ca tendencia anteriormente iniciada de apostar polo "fágalo vostede mesmo" destaca o proxecto de insonorización do pequeno Estudio 2 da emisora comunitaria da cidade de Coruña. El potencial creativo de programas como "Que non é pouco" o a enerxía xerada neste epicentro musical de grupos ós que enlatan por partida dobre neste reducido espazo, non é nada comparado ca capacidade organizativa e resolutiva deste colectivo capaz de levar ata o seu límite calquera das súas propostas por difíciles que sexan.

 
SILLA DE REFUGALLO.    
Última das ideas nas que se tenta facer apoloxía contra o consumismo, aportando novas soluciones ás necesidades de toda a vida. A aposta polo reciclaxe ademais converten este simple proxecto nun símbolo da aposta pola que o desenrolo sostible non ten porqué ser unha utopía. E mais danse casos onde a demanda de solucións a baixo custe vinculadas á mobilidade estacionaria do estudantado o as necesidades puntuais como poden ser as festas do nadal esixen aportar solucións inmediatas á problemas coma este.