CERTIFICADO  DE  EFICIENCIA  ENERXÉTICA.

Este certificado xurde do obxectivo do RD 235/2013 e mais da Directiva Europea 2002/91/CE ó pretender minimizar as emisións de CO2 á atmosfera.

Esta nova normativa  afecta a vivendas e locais construídos antes do ano 2007 que se poñan en venta ou aluguer a partir de agora. O certificado permite visualizar e corrixir gastos inútiles de enerxía, apostando rotundamente polo uso de enerxías renovables.

A etiqueta de cualificación analiza e representa o consumo dun inmoble mediante un código de cores que vai dende o valor A (más eficiente) o valor G (menos eficiente). Non é preciso cumprir cunha cualificación mínima pero canto máis óptima sexa esta máis valor engadido terá o inmoble a vender o alugar o ser máis económico aclimatalo.

A etiqueta de cualificación debe aparecer en calquera anuncio que publícote o inmoble e debe entregase unha copia ó comprador ou ó inquilino ten unha validez de 10 anos, sempre co inmoble no se volva a vender o alugar.

Dende 4rayas apostamos polo desenrolo sostible dende a gran escala (paisaxe ou urbanismo) ata os pequenos detalles (arquitectura ou deseño), con cal consideramos co realmente importante desta normativa é o seguinte:

Optimizar recursos  (abaratando gastos inútiles) grazas á emisión do certificado (tras realizar as medicións do inmoble e recopilar a documentación necesaria para realizar este informe).

E propoñer distintas estratexias para conseguir un mellor rendemento real (mediante axudas e subvencións).

Entendemos que este beneficio particular do propietario a longo prazo é a mellor ferramenta para loitar contra o cambio climático... Consigue con nós unha mellor cualificación. Se ti gañas, gaña todo o mundo.

PREZO 150 € IVA Incluido

 

 

4rayas.es@4rayas.es

Telf.: :881928022- 658509248